Ennovas kompetenta medarbetare bär upp företaget

Organisationen

Starka kompetenser, erfarenheter och "know-how" är kärnan i Ennova. Det ger möjlighet att utföra medarbetar-, chefs- och kundundersökningar som ger äkta värde i kundernas organisation.

 

Från kontoren i Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Århus sysselsätter Ennova ca 80 heltidsanställda som alla är experter inom projektledning, kommunikation, analys och rådgivning. Mer än 90 procent av alla medarbetare har en universitetsutbildning på masternivå eller högre.

 

Förmågan att serva flera av Nordens största företag och vana att presentera resultat för ledningsgrupper och styrelser ska dessutom ses i förhållande till vår kärna av seniorkonsulter som ofta har 10-15 års erfarenhet inom Ennovas fokusområde: fact-based advisory.

 

Kundservice och produkternas kvalitet har alltid varit nyckeln till Ennovas framgång.

Ennovas medarbetare är starkt fokuserade på att tillmötesgå våra kunders behov - vi kallar det "will to succeed". För våra kunder betyder det att agera och ta ansvar för projektet från dag 1.

 
Som ett led i Ennovas strategiska målsättning att leverera tjänster av allra högsta kvalitet genomför företaget löpande undersökningar av kundernas nöjdhet och lojalitet. På en skala från 0-100 har lojaliteten över en 10-årsperiod konstant varit över 80, vilket motsvarar ett mycket högt förtroende för Ennova.

 

Det är ett resultat som vi är stolta över och som vi varje dag arbetar målinriktat för att upprätthålla.

Click me
 

Visste du att?

Ennovas mätningar är av så hög kvalitet att resultaten ofta presenteras för kundernas företagsledningar

Nordic Excellence Worldwide

COPENHAGEN
Store Kongensgade 81
DK-1264 Copenhagen K

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

OSLO
Kristian IVs gate 12
NO-0164 Oslo

+47 95 83 78 45

email@ennova.com

Org. nr. 994 815 245

STOCKHOLM
Grev Turegatan 11B
SE-114 46 Stockholm

+46 (0) 8 545 670 80

email@ennova.com

Org. nr. 556 732 9312

AARHUS
Daugbjergvej 26
DK-8000 Aarhus C

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

© Ennova A/S 2012

SitemapPrivacy policyCookies
Acceptér cookies

Vi samlar in statistik med hjälp av cookies

Vi börjar dock först när du klickar dig vidare till nästa sida.Om du inte vill använda cookies inaktiverar du cookies i din webbläsare. Läs mer om cookies