Nyhet

”Chefen en av nycklarna för att behålla framtidens talanger”

För att lyckas i arbetet med att kommunicera företagets arbetsgivarvarumärke och nå talangerna måste först medarbetarna uppfatta verksamheten som en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att skapa en kultur med lärande och utveckling i fokus och där är cheferna en nyckel till framgång.


I slutet på september var Ennovas konsult Agneta Saxeby inbjuden att tillsammans med DN tala inför 400 HR personer på Chinateatern i Stockholm. Med utgångspunkt i ämnet att behålla framtidens talanger i verksamheten, presenterade vi resultaten från vår globala benchmarkundersökning om arbetsglädje.
 

 

SVENSKA VERKSAMHETER STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR

Vi står inför historiens största generationsväxling och kommer att få en brist på framtida ledare inom 10 år och verksamhetens "employer branding" och utveckling av talanger är av största vikt för att nå framgång. Fler och fler medarbetare uppger att de aktivt söker andra jobb och många av dessa är mycket kritiska till ledarskapet och missnöjda med sina egna utvecklingsmöjligheter. Hur påverkar det företagets varumärke om medarbetare vill sluta pga att de är missnöjda?INFLYTANDE I TOPP, PRESTATIONSKULTUR I BOTTEN 

I Ennovas globala benchmarkundersökning placerar sig Sverige på topp 10 i rankinglistan över arbetsglädje, tillsammans med våra skandinaviska grannländer.  Utmärkande för Skandinavien är att vi har faktorer som påverkar arbetsglädjen såsom en mycket hög tillit, låg korruption, hög personlig frihet och ett högt ekonomiskt välstånd jämfört med andra länder. 
 

Svenska arbetsplatser är duktiga på att förankra gemensamma företagsvärderingar och ge medarbetare inflytande i sin arbetsvardag. Men samtidigt har vi en kultur som inte har fokus på prestationer i form av tydliga mål, utveckling och feedback och svenska medarbetare är även mer kritiska till närmaste chefen än i många andra länder.
 

HR Dagarna 3

 

VINNARNA I KAMPEN OM DUKTIGA MEDARBETARE 

Vinnarna i kampen om duktiga medarbetare är de företag som har tydliga värderingar och en kultur där medarbetarna förutom att de trivs och har intressanta arbetsuppgifter, dessutom har tydliga mål, både på individ- och strategisk nivå så att alla förstår sitt bidrag till helheten. Dessa företag har en kultur med fokus på lärande och utveckling och en feedbackkultur som hjälper medarbetare och chefer att utvecklas och prestera bättre.
 

 

LEDARSKAPET ÄR EN VIKTIG NYCKEL FÖR ATT NÅ FÖRETAGETS MÅL

Ennovas undersökning visar att en kompetent chef behärskar både den relationsorienterade och den prestationsorienterade dimensionen. Men det ligger inte riktigt i vår svenska kultur att vara så tydliga som i vissa andra länder vilket ger oss chefer som är starka på den relationsorienterade dimensionen. Det svenska ledarskapet ser ut att inverka positivt på medarbetarnas arbetsglädje men gör också medarbetarna mycket mer kritiska till sina chefer.
 

Med otydliga/bristande mål är vi också dåliga på att utveckla våra medarbetare och att uppmärksamma den enskilde individen. Vi kan se i vår kunddatabas att ledarskapet är det resultat som har störst spridning på företagen, oavsett bransch och företagsstorlek. Om ledarskapskvaliteten skiftar så mycket på ett företag, kan företaget då leverera ett arbetsgivarlöfte?


 
HR Dagarna 2 

 

CHEFERNA MÅSTE FÅ STÖD ATT UTVECKLA SITT LEDARSKAP

För att bli en bra ledare och lyckas med sin uppgift måste cheferna ges tydliga förväntningar för att få möjlighet att utveckla sitt ledarskap och få rätt förutsättningar och möjlighet att avsätta tid för att var chef.
 

I vår undersökning uppger 3 av 10 chefer att de saknar stöd och tydlighet från både närmaste chef och HR. 4 av 10 chefer säger att de lägger mindre än 25% av tiden på sitt ledarskap och 16% lägger praktiskt taget aldrig sin tid på att utveckla ledarskapet. Det är en fara för verksamheten om chefen känner att han ellerhon inte gör ett bra jobb, vilket innebär att om företagen satsar på cheferna så stannar de kvar.
 

Vi vet att det kommer uppstå brist på kompetenta medarbetare och chefer inom en snar framtid, och då gäller det att HR, ledning och marknad samarbetar för att kommunicera arbetsgivarvarumärket.

 

Vill du veta mer om Ennovas koncept för medarbetarundersökningar så är du välkommen att kontakta Agneta Saxeby, asa@ennova.com, telefon 070-623 27 26

Click me

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Få de senaste kunskaperna direkt till din inkorg. 

Avregistrera nyhetsbrev
Nordic Excellence Worldwide

COPENHAGEN
Store Kongensgade 81
DK-1264 Copenhagen K

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

OSLO
Kristian IVs gate 12
NO-0164 Oslo

+47 95 83 78 45

email@ennova.com

Org. nr. 994 815 245

STOCKHOLM
Grev Turegatan 11B
SE-114 46 Stockholm

+46 (0) 8 545 670 80

email@ennova.com

Org. nr. 556 732 9312

AARHUS
Daugbjergvej 26
DK-8000 Aarhus C

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

© Ennova A/S 2012

SitemapPrivacy policyCookies
Acceptér cookies

Vi samlar in statistik med hjälp av cookies

Vi börjar dock först när du klickar dig vidare till nästa sida.Om du inte vill använda cookies inaktiverar du cookies i din webbläsare. Läs mer om cookies