Ennova gör komplicerade processer enkla att genomföra

Lösningsdesign

Kundens behovskartläggning är fundamentet för lösningens design.

 

Vi känner nu till målsättningen, framgångsfaktorerna och organisationens karakteristika på en rad områden. Ramarna för projektet är på plats och det är nu som själva mätningen ska designas.

 

Ennova kommer i den här fasen till aspekter av mätningen som var och en är helt avgörande för den upplevelse och det resultat organisationen får. Det är nu som Ennovas mångåriga erfarenheter och "sinne för detaljer" samt förmåga att förenkla komplicerade projekt kommer till användning.

 

Vår syn på designen av kundens lösning rymmer en hög grad av flexibilitet och utrymme för specifika önskemål. Vi tar över där ett inköpt IT-system eller kundens egna resurser inte räcker till.

 

Ennovas kompetens inom lösningsdesignen inbegriper:

 

Utveckling av frågeformulär

Vi ser till att hänsyn tas till alla infallsvinklar i mätningen och att frågeformuläret matchar verksamhetens strategiska fokus, det vill säga att formuläret ger svar på det som är relevant. Ennova hanterar alla utmaningar i samband med olika frågeformulärsvarianter som täcker varierande affärsområden och relevanta segment. Vi säkerställer också att alla interna intressenter är med i processen från start, antingen via arbetsmöten eller workshops på plats.


Kommunikation

Ennova är med hela vägen vad gäller kommunikationen i mätningen. Från intern information till egna medarbetare och chefer, till information som kunderna möter i en kundmätning. Utöver det skrivna ordet bistår vi med rådgivning om vem som ska informeras om vad och när.


Teknisk design

I designfasen klargörs olika tekniska förhållanden kring kund- eller medarbetardata, datainsamling, analys och rapportering. Ennova har under de senaste 10 åren systematiskt förbättrat processen kring mätningar tillsammans med våra kunder. Det har resulterat i att vi idag tillhandahåller de mest effektiva lösningarna i form av rådgivning ombest practiceoch att vi erbjuder många olika stödjande verktyg.

 

Vi är nu klara att mäta - läs mer här

Click me

Vil du veta
mer om
Lösningsdesign?

Kontakta Ennova på

+46 (0) 8 545 670 80

email@ennova.com

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 

Få de senaste kunskaperna direkt till din inkorg. 

Avregistrera nyhetsbrev
 

Visste du att...

Ennovas värderingar är Värdeskapande, Kundfokus, Innovation, Kompetens och Arbetsglädje.

Nordic Excellence Worldwide

COPENHAGEN
Store Kongensgade 81
DK-1264 Copenhagen K

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

OSLO
Kristian IVs gate 12
NO-0164 Oslo

+47 95 83 78 45

email@ennova.com

Org. nr. 994 815 245

STOCKHOLM
Grev Turegatan 11B
SE-114 46 Stockholm

+46 (0) 8 545 670 80

email@ennova.com

Org. nr. 556 732 9312

AARHUS
Daugbjergvej 26
DK-8000 Aarhus C

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

© Ennova A/S 2012

SitemapPrivacy policyCookies
Acceptér cookies

Vi samlar in statistik med hjälp av cookies

Vi börjar dock först när du klickar dig vidare till nästa sida.Om du inte vill använda cookies inaktiverar du cookies i din webbläsare. Läs mer om cookies