SAS fick ett extra finger
på PULSen

Utmaningen

SAS ville sätta upp den årliga PULS-mätningen på koncernledningens agenda och koordinera mätningen över hela verksamheten. Målet var att få en större överblick och bättre insikt i prestationer och insatser. PULS-undersökningen är ett viktigt verktyg för att utveckla både medarbetare och chefer och därför var det viktigt att skapa en process som säkerställde god dialog och lokal förankring.

 

Lösningen


Grundbulten i PULS-mätningen var modellen bakom Ennovas European Employee Index (EEI). Modellen fokuserar på process istället för metodik och möjliggör externa jämförelser av resultatet. Ramarna för processen slogs snabbt fast så att lokala diskussioner kunde tas tidigt och alla medarbetare medverkade i processen från start.

 

Med Ennovas Organizer genomfördes datainsamling och validering snabbt, effektivt och med hög kvalitetet - Ennova genomförde bland annat en "hands-on"-workshop med de medarbetare som validerar data för att säkra en strömlinjeformad process.

 

Resultatet


Hela 77 procent av samtliga SAS-medarbetare deltog i undersökningen. Det är den högsta andelen deltagare någonsin. Undersökningen följdes upp med resultatworkshops med relevanta HR-konsulter från SAS, som tränats av Ennova i att arbeta med undersökningens resultat. Under dessa workshops deltog engagerade medarbetare i diskussioner om framtidens SAS.

Vi har behov för en leverantör som har erfarenhet av undersökningar i denna skala och med denna komplexitet.

Birgitta Bengtsson, People Development Manager, SAS

Vill du veta mer
om medarbetar-
undersökningar?

Kontakta Ennova på

+46 (0) 8 545 670 80

email@ennova.com
Nordic Excellence Worldwide

COPENHAGEN
Store Kongensgade 81
DK-1264 Copenhagen K

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

OSLO
Kristian IVs gate 12
NO-0164 Oslo

+47 95 83 78 45

email@ennova.com

Org. nr. 994 815 245

STOCKHOLM
Grev Turegatan 11B
SE-114 46 Stockholm

+46 (0) 8 545 670 80

email@ennova.com

Org. nr. 556 732 9312

AARHUS
Daugbjergvej 26
DK-8000 Aarhus C

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

© Ennova A/S 2012

SitemapPrivacy policyCookies
Acceptér cookies

Vi samlar in statistik med hjälp av cookies

Vi börjar dock först när du klickar dig vidare till nästa sida.Om du inte vill använda cookies inaktiverar du cookies i din webbläsare. Läs mer om cookies