Ennova genomförde en koncerngemensam undersökning till "Ett NCC"

Utmaningen

NCC ville ha en gemensam leverantör för HKI-undersökningen som ett led i arbetet med "Ett NCC", och som handlar om att utnyttja storskaligheten och synergierna av att vara ett stort företag. Extern jämförelse i de nordiska länderna, en välbeprövad modell och erfarna expertråd var avgörande för valet av Ennova som leverantör.

 

Arbetsglädjen skulle konkret kartläggas genom Human Kapital Index (HKI), som undersöker medarbetartrivseln i hela koncernen. Som ett av nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med ca 17.000 medarbetare fördelat på sju affärsområden, krävdes stenhård projektstyrning och en bra överblick för att identifiera och prioritera de viktigaste insatsområdena.

 

Lösningen

Ennova genomförde HKI-undersökningen med fokus på kartläggning av medarbetarnas arbetsglädje och faktorer som påverkar detta. Ett antal fokusområden sammanfattades i en konkret handlingsplan utifrån Ennova prioriteringskort - ett unikt och handlingsorienterat verktyg. HKI-undersökningen presenterades sedan i gruppdialoger med syfte att involvera medarbetarna i hela processen, för att på så sätt skapa en stark förankring och positiv dialog.

 

Resultatet

HKI-rapporten låg till grund för diskussioner mellan chefer och medarbetare där det blev tydligt hur de själva kan arbeta med förbättringar av arbetsglädjen. Många medarbetare har gett uttryck för att HKI-undersökningen fyller en viktig funktion då det leder till konkreta resultat - som gynnar både verksamheten och dem själva.

Nu äntligen har vi fått ett bra verktyg där vi kan fokusera på lösningar både på strategisk och på operativ nivå.

Mats Pettersson, personaldirektör, NCC

Vill du veta mer
om medarbetar-
undersökningar?

Kontakta Ennova på

+46 (0) 8 545 670 80

email@ennova.com
Nordic Excellence Worldwide

COPENHAGEN
Store Kongensgade 81
DK-1264 Copenhagen K

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

OSLO
Kristian IVs gate 12
NO-0164 Oslo

+47 95 83 78 45

email@ennova.com

Org. nr. 994 815 245

STOCKHOLM
Grev Turegatan 11B
SE-114 46 Stockholm

+46 (0) 8 545 670 80

email@ennova.com

Org. nr. 556 732 9312

AARHUS
Daugbjergvej 26
DK-8000 Aarhus C

+45 86 20 21 20

email@ennova.com

CVR. nr. 19587347

© Ennova A/S 2012

SitemapPrivacy policyCookies
Acceptér cookies

Vi samlar in statistik med hjälp av cookies

Vi börjar dock först när du klickar dig vidare till nästa sida.Om du inte vill använda cookies inaktiverar du cookies i din webbläsare. Läs mer om cookies